DN skriver idag om en 28-åring som har bedragit Försäkringskassan på 36 miljoner kronor. Åklagaren har yrkat på 6 år för “grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman”.

– Varje brott i sig är så grovt att straffsatsen sammantaget borde ligga över maxgränsen på sex år, men jag yrkar på sex år.

Försvarsadvokaten har istället hävdat att det finns förmildrande omständigheter, nämligen:

Försäkringskassans totala brist på kontroll av utbetalningarna och att 28-åringen erkänt brotten.

Det stämmer, det ska ses som en “förmildrande omständighet” att brottet var lätt att genomföra. Ska vi följa samma principer när det gäller andra brott? Det är en förmildrande omständighet att våldta någon som är medvetslös eller?

Advertisements