Jag har skickat följande mail till "Tobbe" vid Prispress.eu/com, eftersom jag tolkade det som att han var iaf lite av en chef.

Jag beslutade mig i förra veckan för att köpa en ny mobiltelefon. En sådan där "smartphone". Jag ska inte gå in på den väldigt omständiga process som ledde fram till detta beslut, utan bara nöja mig med att berätta att jag till slut valde att köpa en Sony Ericsson X1 från Prispress fyndavdelning. Jag lade den beställningen på söndagen (1:a mars, ordernummer: <utlämnat> ), och på tisdagen (3:e mars) fick jag hem den. Mån om min förvåning när ni packat ner fel USB-kabel! Det kanske inte låter så illa, jag kan faktiskt överleva utan att koppla mobilen till datorn ett par dagar, inte sant? Problemet är att de i denna modell kombinerat laddning med överföring, så du laddar mobilen via den USB-kabeln.

Så, jag skrev lite raskt på eftermiddagen (15:41) ett mail till er om detta problem, och på onsdagen (4:e) fick jag svaret att ni självklart skulle skicka den rätta kabeln direkt. Nice, problem solved right?

Torsdagen kom och gick, och ingen kabel hade jag fått. Fredagen kom, och ingen kabel i posten den dagen heller. Så jag blev lite sur eftersom detta innebar att jag skulle bli tvungen att vara utan mobil iaf ända tills på måndag, och det hade börjat påverka mitt liv väldigt negativt. Eftersom jag inte kunde "avsluta projektet" (att skaffa mig en ny mobil och konfigurera den) så kunde jag heller inte koncentrera mig på något annat. Lite Aspie-pryl antar jag. (Aspie = person med Aspergers syndrom)

Så på fredagen så skrev jag ett lite småsurt mail till er där jag frågade om ni skickar den som brev (som då kommer till min brevlåda) eller som paket (så jag måste vänta på SMS aviseringen). Senare, när jag precis skulle börja äta middag faktiskt, fick jag svar. Då ringde någon från er (nej, han berättade aldrig vad han hette) och sa mer eller mindre rakt ut att han trodde att jag ljög. Han hade frågat de tre som varit inblandade och de hade alla sagt (föga förvånande) att de minsann inte gjort något fel. Vad konstigt!?

Så, också det föga förvånande, jag blev faktiskt riktigt jävla förbannad. Trots att ni schabblat till det, trots att jag på onsdagen fick ett löfte om att ni skulle skicka en USB-kabel (vad jag tolkade som direkt), så ringer ni alltså på fredagen och berättar att inte bara har ni inte skickat kabeln  än (ni hade inte fått in den), DESSUTOM så har ni mage att anklaga mig för att ljuga!

Så, när kabeln förhoppningsvis anländer på tisdag, en hel jävla vecka efter resten av telefonen, så kan ni ge er tusan på att detta är sista gången jag handlar hos Prispress.com. Att råka schabbla med kabeln det är en sak, att inte kunna skicka den direkt eftersom ni inte har den inne är en sak, men att ringa mig (och störa) och anklaga mig för att försöka bedra er!? För en jävla USB-kabel!? Nej tack.

Inte särskilt vänliga hälsningar,
<namn utlämnat>

PS. Jag publicerade detta mail på min blogg, och kommer publicera eventuella svar där också. DS.

Update: Efter ett snabbt svar, som han bad mig att inte publicera, så är allt nu utrett och jag är återigen en nöjd kund. Det är så här det ska gå till. 😉

Advertisements

I dagarna så lanserades OneSwarm , ett torrent-program med en ny cool funktion, nämligen möjligheten att bara dela med sig till sina närmaste vänner (som jag utgår ifrån att man måste registrera på något sätt). Denna nya F2F-teknik verkar många tro är lösningen på alla våra problem.

Jag har dock två saker att invända; hur blir det med sådana som mig som inte tar så mycket kontakt med folk? Jag har två vänner (varav den ena inte är det minsta intresserad i vad jag är intresserad av oftast) som jag skulle kunna lägga till.

Visst, jag har kommenterat hos vissa, och det råder väl inga tvivel om att jag är (Guld)pirat? Men om systemet ska fungera så ska man bara lägga till de som man vet med 110% säkerhet. Och då måste man också fråga dem, vilket jag inte klarar. Nåväl.

Det andra jag tänkte på är att vi nog inte ska utgå ifrån att detta är helt säkert. Jag vill minnas att de lyckades infiltrera en del DC-"servrar" som var invite only (minns inte jargongen längre). Och jag tror vi alla minns råttan på Bahnhof?

Vad jag menar är att det inte skulle bli första gången "lobbyn" lyckats få folk att förråda andra. Tänk er följande scenario; IFPI skickar ett trevligt litet brev till någon att betala X antal månadslöner, annars så stämmer vi dig för X antal årslöner istället. Eller så kan du istället FÅ X antal årslöner mot att du ger oss lite info på några av dina "vänner". Du har juh aldrig träffat dem AFK, du "känner" dem väl inte egentligen?

Vilka litar DU på att de skulle be IFPI fara och flyga? Litar ni på att JAG skulle göra det?

[post=”och-vad-sager-isperna” text=”För ett tag sedan”] skickade jag ut en förfrågan till flera olika ISPer i Sverige om huruvida de sparar IP-nummer eller ej. [post=”sa-tycker-isperna” text=”Jag har fått in en hel del svar”], och de flesta är rätt positiva.

Undantaget är Com Hem, som efter ganska lång tid skriver följande:

Angående din fråga om ip nummer, Com Hem sparar samtliga ip nummer och tidpunkter.

Så, har du Com Hem kan det vara ett bra tillfälle att byta nu, innan upphovsrättslobbyn börjar begära ut informationen bakom IP-nummer.

Telia hänvisade f.ö. till PTS och jag har nu fått svar från dem. Det är lite osäkert exakt vad det innebär i förhållande till Telia, men här är det iaf;

Hej <namn utlämnat>,

Jag utgår från att du frågar avseende s.k. dynamiska IP-adresser som kan förändras vid olika anslutningstidpunkter. I lagen om elektronisk kommunikation finns regler kring hantering av s.k. trafikuppgifter. Där återfinns bestämmelserna i 6 kap 5 – 8 §§ LEK . Dessa bestämmelser innebär kortfattat att en operatör som huvudregel inte får lagra trafikuppgifter utan måste radera eller avidentifiera dessa. Från denna huvudbestämmelse finns dock ett antal undantag. Det viktigaste undantaget torde vara operatörernas möjlighet att lagra trafikuppgifter under den tid de kan krävas för faktureringsändamål gentemot kunden eller gentemot andra operatörer (för att reglera samtrafik/peering) andra undantag gäller t.ex. i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra eller avslöja obehörig användning av en tjänst eller nät. Det bör också påpekas att denna skyldighet att radera/avidentifiera trafikuppgifter kan förändras genom att operatörernas kunder samtycker till längre lagringstider.

Direkt svar på din fråga, nej, PTS har inga rekommendationer om att operatörer skall spara några uppgifter.

Som du säkert känner till förbereds lagstiftning som tvärtemot vad som gäller idag kommer innebära ett krav för operatörer att lagra vissa trafikuppgifter. Förslaget som i massmedia brukar benämnas loggningslagen, medan en mer korrekt benämning är förslaget om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning . Förslaget som för närvarande ligger är att denna lagringstid skall vara ett år. Det har ännu inte kommit någon proposition varför det är svårt att säga hur den kommande lagen mer exakt kommer att se ut.

Via Neffans Polymeriska tankar så får jag upp ögonen för att Bahnhofs VD Jon Karlung (som var vänlig nog att svara självmin förfrågan) skriver på Newsmill. Hur glad jag än är över hans slutsatser så tycker jag det är lite ledsamt att han har en del faktafel i texten, faktafel jag kände för att rätta till.

De kan, med sina nästan obegränsade resurser, själva leta upp dem som brutit mot lagen om upphovsrätt och själva driva in skadestånd.

Ett av de större problemen med lagen, och hur den används i andra länder, är juh just det att IFPI och co är mer intresserade av pengar än fakta. Det är många fall där personen som stäms helt enkelt inte kan vara skyldig till det påstådda brottet.

Det finns förstås anledning för de rättsvårdande myndigheterna att se till att rättighetsinnehavarnas arbete skyddas i någon form; att de får betalt för det arbete de lägger ned.

Detta kan jag inte hålla med om. Som så många andra påpekat så finns det ingen som helst rätt att få betalt för sitt arbete, om ingen är redo att betala för det. Eller i fallet "kreatörer", någon är redo att betala för deras produkt. Så simpelt är det, och vi ska definitivt inte utnyttja rättssystemet till att garantera någon en inkomst.

IP-adressen kan visserligen knytas till en individuell dator, men inte till en person.

Detta är ett faktafel han upprepar ett par gånger. Nej, i de flesta fall så kan du inte knyta en IP-adress till en individuell dator, utan bara till ett givet modem/router. Exakt hur många som befinner sig s.a.s. på "andra sidan" är omöjligt att veta utifrån ett IP-nummer.

Fildelning går ut på att flera, ofta tusentals, datorer hjälps åt med att ladda upp och ned fragment av hela filer i ett slags ordnat kaos.

Nej, det är så Bittorrent fungerar. Fildelning är något helt annat, mycket större. T.ex. när du nu läser detta så har servern som den här bloggen finns på skickat en fil till din webläsare – tada FILDELNING. Fildelning är hela grunden bakom allt som sker på Internet.

Dock kan jag hålla med honom om att begreppen behöver redas ut, ordentligt.

I föregående postning berättade jag om att jag skickat en fråga till de största ISPerna i Sverige, och nu har svaren börjat ramla in.

Bahnhof

Bahnhofs VD Jon Karlung svarar personligen på min fråga och svaret är precis som förväntat ett nej.

Hej <namn utlämnat>,

Bahnhof sparar ingen information om vi inte måste.

Det är en del av vårt aktiva och mycket starka ställningstagande för
integritet som vi drivit under många år.

Vår roll som kommunikations / internetoperatör förutsätter att vi agerar
som ett "postverk" – där vi inte öppnar kundernas brev eller särskilt
gör efterforskningar om hur våra kunder uppträder i olika sammanhang.
Den som väljer Bahnhof ska veta att vi i olika sammanhang gjort vårt
yttersta för att bevara den personliga integriteten. Det gäller både
företagskunder och privatpersoner. Vi har i något fall öppet tagit strid
med myndigheter hellre än att lättvindigt kompromettera kunddata.

Detta sagt – tidvis har vi av faktureringsmässiga skäl sparat IP-nummer
för privatpersoner. Det har handlat om faktureringsärenden där det rått
osäkerhet om abonnemanget varit i bruk eller inte. Uppgifterna har i
sådant fall behållits i maximalt ett kvartal. Men i dagsläget är det
bara en bråkdel av IP-uppgifter som sparas på det sättet. Vi är medverna
om att det finns andra tekniska lösningar som gör att sådan lagring inte
fyller någon funktion. Vi arbetar därför just nu målmedvetet med en plan
för att säkerställa kundernas integritet på olika sätt. Planen är ett
direkt resultat av den alltmer hotande och integritetskränkande
lagstifning som växer fram på en rad områden (från FRA, datalagring,
till Ipred).

Orosmoln:

Kombinationen av "Datalagringsdirektivet" – där vi enligt lag framöver
MÅSTE lagra uppgifter – i förening med Ipred1 kan tyvärr förändra
bilden. Samkör man "Datalagringsdirektivet" med "Ipred1" blir
situationen svårhanterlig. Vi kommer ju då ha kvar IP-nummer till följd
av datalagringsdirektivet, och kan inte säga att vi inte har
uppgifterna. Datalagringen sades tillkomma för att skydda samhället mot
organiserad brottslighet och terrorism, etc. Men redan innan det trätt i
kraft kommer det att användas till att jaga fildelande ungdomar med. Jag
tror inte det var grundtanken med datalagringen – som vi också är emot
alldeles oavsett!

Till sist: Bahnhof motsätter sig inte lagar och förordningar när de
träder i kraft. Men vi anser att vi har en opionsbildande roll som
operatör. Frågan har stort intresse. Där andra företag satsar på miljö
och klimatfrågor har vi istället valt att satsa på personlig integritet
och rätten att få ha ett privatliv på Internet utan att bli störd av
klåfingra intressen – vare sig de är kommersiella eller offentliga.
Bahnhof är också Sveriges äldsta operatör och vi har hållit på med det
här sen tidigt 90-tal. Det gör att vi känner att vi kan frågan på djupet.

Vänliga hälsningar,

/Jon Karlung, VD
Bahnhof AB

Universal Telecom

Ja, de sparar sådan information, av den enkla anledningen att de endast erbjuder fast IP. Kanske något man skulle kollat upp innan? *skäms*

ice.net

Ja, tills kunden fakturerats. Eller max 3 månader vid felsökning.

Hej <namn utlämnat>

Här kommer svaret på din fråga.

ice.net följer de svenska lagar och direktiv som åligger oss.

Trafikuppgifter sparas normalt till dess att kunden är fakturerad eller
om det behövs för teknisk felsökning i max 3 månader.

Trafikuppgifter lämnas enbart ut till brottsbekämpande myndigheter i
enlighet med gällande lagar och enbart vid en officiell skriftlig
förfrågan.

I trafikuppgifter kan ingå tex IP-adress och tidpunkter samt hårda och
mjuka id’s på ett modem/telefon.

ice.net försöker verifiera att sök-kritera vid förfrågan är korrekta så
att ett korrekt svar lämnas till myndigheten.

Med vänlig hälsning
Jan-Erik Sandvall
Kundcenter
ice.net

Bredbandsbolaget

Osäkert, de meddelar att de i dagsläget inte har någon policy i frågan, och att de kommer gå ut med en pressrelease när de väl fått en sådan.

UPDATE 25/11

Det har kommit in lite fler svar som jag tänkte publicera, även om de inte är så informerande.

Telia

Telia låter meddela att de följer PTS regler. När jag ber om förtydligande (då PTS sida i ärlighetens namn inte är den mest lättnavigerade) så hänvisar de till PTS igen. Oh, och låter oss veta att de "[…] värnar om våra kunders integritet så långt lagen tillåter oss". Kalla mig cynisk, men jag kan inte undgå att undra varför de inte kan svara rakt ut. Jag har iaf mailat PTS så vi får väl se om vi kan få något svar där.

Tele 2

Tele 2 svarar att jag får gärna återkomma när jag anger ett personnummer eller ett kundnummer (ja, jag skrev in falska diton eftersom jag inte ville lämna ut mitt riktiga). Nåväl, lyckligtvis så ger de mig också en e-mail adress så jag mailade till dem. Här är svaret:

Hej <namn utlämnat>,

På vissa abonnemangsformer kan vi se kundens IP-adress, men den har
egentligen inget intresse för oss utom i felsökningssyften. På vissa
abonnemang som till exempel Stadsnät LAN så kan det ibland bli
IP-konflikt mellan användare, och då kan det vara intressant att se vart
IP-adressen kommer ifrån. Självklart finns det verktyg att få tag i
kundens IP-adress men detta blir endast aktuellt om kunden gjort något
olagligt och polisen måste kopplas in. Dessa verktyg har inte vi på
supporten och vi har heller inget intresse av att "kolla upp" folk om
det som sagt inte handlar om just felsökningar.

Vi har heller inte verktyg för att kunna spåra IP-adresser, utan den
enda informationen vi kan få ut av IP-adresser är att vi ser om
IP-adressen kommer från oss eller från en annan leverantör. Du behöver
inte vara orolig.

Det låter väl bra? När jag läst det en andra gång så inser jag dock att det på intet sätt besvarar min fråga, eftersom det verkar helt alena handla om vad de kan göra på supporten. Så jag skickar ett mail till, där jag påpekar att du måste ha missförstått min fråga, och får svaret att om jag har vidare frågor så får jag ringa huvudkontoret. *suck*

AllTele

AllTele berättar att de inte sparar någon sådan information för LANen (som har dynamiska adresser), dock har ADSL-kunderna fasta IP-nummer. De är dock också oroliga över vad framtida lagar kommer tvinga dem till.

Någon smart person påpekade (ge mig gärna en länk, jag hittar det inte igen) att om ISPerna inte lagrar information om vem som har ett givet IP-nummer vid varje tillfälle så finns inte heller något att begära ut. Med den tanken i bakhuvudet så blev jag nyfiken på vad ISPerna faktiskt har att säga om saken. Så jag skrev ett brev;

Hejsan.
Iom den nya lagen, den s.k. "sanktionslagen", så har det blivit intressant att veta vilken information om era användare som ni faktiskt sparar. Så därför frågar jag er nu rakt ut;
Sparar ni information om vilket abbonnemang som har vilket IP-nummer vid varje givet tillfälle?
Jag kommer publicera ert svar på min blogg.
MVH
<namn utelämnat>
orolig medborgare
Så, krångligare än så behöver det väl inte vara?
Följande ISPer har jag kontaktat:
Telia
ComHem
Tele 2
Bredbandsbolaget
Universal Telecom
Glocalnet
ice.net
AllTele
Bahnhof
Följande kontaktade jag inte:
Telenor , eftersom de krävde att man chattade med dem istället för emailade.
3 , eftersom de krävde att man ringer till dem.
Om någon undrar så har jag social fobi, så om någon annan är intresserad så kan ni väl fråga de jag inte vågade fråga.
Så, får vi se om jag får några svar.

I dagarna fick vi veta vad upphovsrättslobbyn använder för argument när de duperar våra folkvalda politiker i Riksdagen. Och självklart har alla argumenten sågats vid fotknölarna (tja, iaf de delar som faktiskt ÄR argument, och inte bara utfyllnad).

Det är dock en sak som jag funderar på. Om rättssäkerheten fungerar som den ska så räcker inte ett IP-nummer som bevisning, då du inte kan binda det till en enskild person eller ens en enskild dator utan bara till en “nod” (oftast en router/modem). Och i sådana fall så blir hela lagen värdelös, eftersom den går ut på att man ska använda just IP-nummer som bevisning.

Så därför frågar jag er alla som förespråkar denna “piratjägarlag”, hur ska ni ha det? Är lagen värdelös eller rättsosäker? Eller kanske båda delarna?