[post=”och-vad-sager-isperna” text=”För ett tag sedan”] skickade jag ut en förfrågan till flera olika ISPer i Sverige om huruvida de sparar IP-nummer eller ej. [post=”sa-tycker-isperna” text=”Jag har fått in en hel del svar”], och de flesta är rätt positiva.

Undantaget är Com Hem, som efter ganska lång tid skriver följande:

Angående din fråga om ip nummer, Com Hem sparar samtliga ip nummer och tidpunkter.

Så, har du Com Hem kan det vara ett bra tillfälle att byta nu, innan upphovsrättslobbyn börjar begära ut informationen bakom IP-nummer.

Telia hänvisade f.ö. till PTS och jag har nu fått svar från dem. Det är lite osäkert exakt vad det innebär i förhållande till Telia, men här är det iaf;

Hej <namn utlämnat>,

Jag utgår från att du frågar avseende s.k. dynamiska IP-adresser som kan förändras vid olika anslutningstidpunkter. I lagen om elektronisk kommunikation finns regler kring hantering av s.k. trafikuppgifter. Där återfinns bestämmelserna i 6 kap 5 – 8 §§ LEK . Dessa bestämmelser innebär kortfattat att en operatör som huvudregel inte får lagra trafikuppgifter utan måste radera eller avidentifiera dessa. Från denna huvudbestämmelse finns dock ett antal undantag. Det viktigaste undantaget torde vara operatörernas möjlighet att lagra trafikuppgifter under den tid de kan krävas för faktureringsändamål gentemot kunden eller gentemot andra operatörer (för att reglera samtrafik/peering) andra undantag gäller t.ex. i den utsträckning det är nödvändigt för att förhindra eller avslöja obehörig användning av en tjänst eller nät. Det bör också påpekas att denna skyldighet att radera/avidentifiera trafikuppgifter kan förändras genom att operatörernas kunder samtycker till längre lagringstider.

Direkt svar på din fråga, nej, PTS har inga rekommendationer om att operatörer skall spara några uppgifter.

Som du säkert känner till förbereds lagstiftning som tvärtemot vad som gäller idag kommer innebära ett krav för operatörer att lagra vissa trafikuppgifter. Förslaget som i massmedia brukar benämnas loggningslagen, medan en mer korrekt benämning är förslaget om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning . Förslaget som för närvarande ligger är att denna lagringstid skall vara ett år. Det har ännu inte kommit någon proposition varför det är svårt att säga hur den kommande lagen mer exakt kommer att se ut.

Advertisements