Via Neffans Polymeriska tankar så får jag upp ögonen för att Bahnhofs VD Jon Karlung (som var vänlig nog att svara självmin förfrågan) skriver på Newsmill. Hur glad jag än är över hans slutsatser så tycker jag det är lite ledsamt att han har en del faktafel i texten, faktafel jag kände för att rätta till.

De kan, med sina nästan obegränsade resurser, själva leta upp dem som brutit mot lagen om upphovsrätt och själva driva in skadestånd.

Ett av de större problemen med lagen, och hur den används i andra länder, är juh just det att IFPI och co är mer intresserade av pengar än fakta. Det är många fall där personen som stäms helt enkelt inte kan vara skyldig till det påstådda brottet.

Det finns förstås anledning för de rättsvårdande myndigheterna att se till att rättighetsinnehavarnas arbete skyddas i någon form; att de får betalt för det arbete de lägger ned.

Detta kan jag inte hålla med om. Som så många andra påpekat så finns det ingen som helst rätt att få betalt för sitt arbete, om ingen är redo att betala för det. Eller i fallet "kreatörer", någon är redo att betala för deras produkt. Så simpelt är det, och vi ska definitivt inte utnyttja rättssystemet till att garantera någon en inkomst.

IP-adressen kan visserligen knytas till en individuell dator, men inte till en person.

Detta är ett faktafel han upprepar ett par gånger. Nej, i de flesta fall så kan du inte knyta en IP-adress till en individuell dator, utan bara till ett givet modem/router. Exakt hur många som befinner sig s.a.s. på "andra sidan" är omöjligt att veta utifrån ett IP-nummer.

Fildelning går ut på att flera, ofta tusentals, datorer hjälps åt med att ladda upp och ned fragment av hela filer i ett slags ordnat kaos.

Nej, det är så Bittorrent fungerar. Fildelning är något helt annat, mycket större. T.ex. när du nu läser detta så har servern som den här bloggen finns på skickat en fil till din webläsare – tada FILDELNING. Fildelning är hela grunden bakom allt som sker på Internet.

Dock kan jag hålla med honom om att begreppen behöver redas ut, ordentligt.

Advertisements