Via Alliansfritt Sverige så hittar jag att herr Reinfeldt uppenbarligen vill sänka koldioxidskatten på bensin om priset skulle gå upp ännu mer.

Som svar på detta kommenterar en “Kjell G. Holmsten” följande:

Om det är sannt vore det på tiden. Att ha skatt på co2 är ju vansinne. Och varför just på Bensin, varför inte på mänskligt co2, varför inte på co2 från djur? osv. Det är ju omtvistat om co2 gör någon skada, mänskligheten behöver ju co2 för att överleva. Fossila bränslen kommer att finnas i 20 – 30 år till, att beskatta dessa är verkningslöst om man inte sätter in andra åtgärder? Vilka? Sedan beskattningen av bensinen började i stor skala sedan 1990 har staten tagit ut 750 miljarder från bilisterna, var är dom pengarna?

Mitt svar blev så långt att jag valde att skriva ett eget blogginlägg och utveckla mina tankar.

Oljan kommer ta slut

Det är viktigt, livsviktigt faktiskt, att folk börjar inse detta. Det är inte så att det kommer ta slut i någon mörk och avlägsen framtid, nej oljan kommer ta slut snart. Kjell pratar om 20-30 år som om det är lång tid, men sanningen är den att det är inte alls lång tid. Vårt samhälle är beroende av biltrafik, och i dagsläget har vi inget fungerande alternativ.

Det är viktigt att vi slutar se etanol som ett fungerande alternativ, det är viktigt att vi slutar klaga över de höga bensinpriserna och istället fokuserar oss på framtiden; att hitta ett fungerande alternativ.

Dock kan jag hålla med om att man borde vara mer öppen med vart pengarna går, jag tycker att det skulle vara passande om de gick oavkortat till att hitta ett alternativ.

Advertisements